Välkommen till ADDI Medical

Vi erbjuder kundanpassade monitorerings- och beslutsstödsystem till vården och forskningen

Allt möjliggörs genom vår dynamiska HOPE Platform – ett kraftfullt monitorerings- och beslutstöd med fokus på automatiserad processtyrning för hela informationsflödet kring en patients vårdresa. Den ger den kliniska vårdpersonalen och forskaren snabb och enkel tillgång till information och möjliggör säker delning av data mellan relevanta intressenter – vården, patienten, akademin och läkemedelsindustrin.  

Symbol_Asset-1_600.png
bankid_v_lo_rgb.png

Välkommen till ADDI Medical

Vi erbjuder kundanpassade monitorerings- och beslutsstödsystem till vården och forskningen

Allt möjliggörs genom vår dynamiska HOPE Platform – ett kraftfullt monitorerings- och beslutstöd med fokus på automatiserad processtyrning för hela informationsflödet kring en patients vårdresa. Den ger den kliniska vårdpersonalen och forskaren snabb och enkel tillgång till information och möjliggör säker delning av data mellan relevanta intressenter – vården, patienten, akademin och läkemedelsindustrin.

Symbol_Asset-1_600.png
bankid_v_lo_rgb.png
EIT-logo.png

HOPE Platform

Ett helautomatiserat
processtöd för effektiv och säker patientinvolvering 

HOPE Platform är utvecklad i nära dialog med vården, patienten, akademin och läkemedelsindustrin med höga krav på på resursoptimering, säkerhet och användarupplevelse. Patienten ges en central roll i vårdprocessen och kan själv utföra en mångfald av de aktiviteter som vården enligt tradition tidigare har utfört.

Arbetet är fokuserat på datadriven patientinvolvering för enklare tillgång till aktuell information och för snabbare och smidigare kontakt med alla berörda intressenter.

Idag fler än
0
användare
Idag fler än
0
användare

COVID-19

– HOPE Corona som stöd vid test, vaccination och kliniska studier

Via HOPE kan vården enkelt involvera patienten i hens egenvård och som medaktör i vid test och vaccinationer av COVID-19. Vårdpersonalen kan snabbt och effektivt övervaka patientens alla planerade och pågående aktiviteter och via stöd för kliniska studier kan virusets spridning och effekter följas upp. ›› 

HOPE Obesitas

– För behandling och uppföljning på distans

Utvecklingen av HOPE Obesitas syftar till att underlätta vårdens behandling och kommunikation med barn och ungdomar med diagnosen fetma. Via HOPE App får patienten en helt individuellt anpassad och schemalagd vårdplan för sin behandling. Med stöd av appen får patienten även en mer trygg och kontinuerlig kontakt med alla som är involverade. ››